Domů

Kontakty

Průzkum kvality služeb MHD v Hradci Králové

IMG_9018.jpg [7. listopad 2018]  V období od 15. do 16. listopadu 2018 se ve vozidlech a na zastávkách městské hromadné dopravy v Hradci Králové opět po třech letech uskuteční průzkum spokojenosti s kvalitou služeb poskytovaných MHD v Hradci Králové. Tento průzkum se v našem městě provádí pravidelně již od roku 2006.

Celý průzkum je zcela anonymní a slouží k získání Vašich názorů na kvalitu veřejné dopravy v našem městě. Výstupy průzkumů jsou následně uplatňovány při konkrétních opatřeních v MHD ke zvýšení kvality našich služeb. Vlastní průzkum budou u osob starších 16 let provádět studenti Fakulty dopravní ČVUT v Praze, kteří budou viditelně označeni visačkou s nápisem "DOPRAVNÍ PRŮZKUM" a logem Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s.
Podle předem připraveného dotazníku se Vás budou ptát na Váš názor na současnou úroveň veřejné dopravy v našem městě. Budete-li tázáni, využijte tuto příležitost a odpovězte prosím tazatelům na všechny otázky. Otázky se týkají např.: počtů spojů ve všední dny, počtů spojů v sobotu a neděli, přesnost a spolehlivost MHD, ochoty pracovníků v zákaznických centrech DP, chování a ochota řidičů MHD, spokojenost s informacemi o službách a změnách v MHD, spokojenost s komfortem a vybavením zastávek, s čistotou zastávek, úroveň čistoty uvnitř vozidel, informace poskytované uvnitř vozidel či možnosti a způsob prodeje jízdného.
Předem děkujeme za pochopení a spolupráci všem, kteří se tohoto průzkumu budou účastnit.
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.